دانلود آهنگ تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم آرش قدیمی

جمعه - 11 نوامبر 2022
دانلود آهنگ تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم آرش قدیمی

هم اکنون از آهنگ شاد ♪ دانلود اهنگ تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم با صدای آرش قدیمی به همراه تکست و بهترین کیفیت 📻

Download Old Music BY : ARSH GHDYMY | TA BH DAM TV DR AFTM ، HMH JA GSHTM V GSHTM With Text And 2 Quality 320 And 128 On HappyDownloadSong.ir

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 📻☠

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت ) 📻☠

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید 📻☠

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید 📻☠

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم 📻☠

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت 📻☠

من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام 📻☠

بخت خندان و زمان رام

خوشهء ماه فروریخته در آب 📻☠

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا وگل و سنگ 📻☠

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آمد تو به من گفتی: 📻☠

«از این عشق حذر کن

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن 📻☠

آب ، آیینهء عشق گذران است

تو که امروز دلت با دگران است 📻☠

باش فردا که دلت با دگران است

[Persian Music on ListenPersian] 📻☠

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن»

با تو گفتم حذر از عشق ندانم: 📻☠

«حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم 📻☠

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم 📻☠

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم 📻☠

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم 📻☠

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…»

اشکی از شاخه فروریخت 📻☠

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت

اشک در چشم تو لرزید 📻☠

ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم 📻☠

پای در دامن اندوه کشیدم

نه گسستم نه رمیدم 📻☠

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم 📻☠

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم 📻☠

📻☠

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم 📻☠

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت )

شدم آن عاشق دیوانه که بودم 📻☠

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید 📻☠

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم 📻☠

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم 📻☠

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت 📻☠

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام 📻☠

خوشهء ماه فروریخته در آب

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب 📻☠

شب و صحرا وگل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ 📻☠

یادم آمد تو به من گفتی:

«از این عشق حذر کن 📻☠

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن

آب ، آیینهء عشق گذران است 📻☠

تو که امروز دلت با دگران است

باش فردا که دلت با دگران است 📻☠

[persian music on listenpersian]

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» 📻☠

با تو گفتم حذر از عشق ندانم:

«حذر از عشق؟ ندانم 📻☠

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد 📻☠

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم 📻☠

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم 📻☠

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…» 📻☠

اشکی از شاخه فروریخت

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت 📻☠

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید 📻☠

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم 📻☠

نه گسستم نه رمیدم

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم 📻☠

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم 📻☠

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم 📻☠

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت ) 📻☠

شدم آن عاشق دیوانه که بودم

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید 📻☠

باغ صد خاطره خندید

عطر صد خاطره پیچید 📻☠

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم 📻☠

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت 📻☠

من همه محو تماشای نگاهت

آسمان صاف و شب آرام 📻☠

بخت خندان و زمان رام

خوشهء ماه فروریخته در آب 📻☠

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب

شب و صحرا وگل و سنگ 📻☠

همه دل داده به آواز شباهنگ

یادم آمد تو به من گفتی: 📻☠

«از این عشق حذر کن

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن 📻☠

آب ، آیینهء عشق گذران است

تو که امروز دلت با دگران است 📻☠

باش فردا که دلت با دگران است

[Persian Music on ListenPersian] 📻☠

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن»

با تو گفتم حذر از عشق ندانم: 📻☠

«حذر از عشق؟ ندانم

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم 📻☠

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد

چون کبوتر لب بام تو نشستم 📻☠

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم 📻☠

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم

حذر از عشق ندانم 📻☠

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…»

اشکی از شاخه فروریخت 📻☠

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت

اشک در چشم تو لرزید 📻☠

ماه بر عشق تو خندید

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم 📻☠

پای در دامن اندوه کشیدم

نه گسستم نه رمیدم 📻☠

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم 📻☠

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم 📻☠

📻☠

بی تو مهتاب شبی باز از آن کوچه گذشتم

همه تن چشم شدم خیره به دنبال تو گشتم 📻☠

شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم(ترانه از سایت )

شدم آن عاشق دیوانه که بودم 📻☠

در نهانخانه‏ی جانم گل یاد تو درخشید

باغ صد خاطره خندید 📻☠

عطر صد خاطره پیچید

یادم آمد که شبی با هم از آن کوچه گذشتیم 📻☠

پر گشودیم و در آن خلوت دلخواسته گشتیم

ساعتی بر لب آن جوی نشستیم 📻☠

تو همه راز خهاب ریخته در چشم سیاهت

من همه محو تماشای نگاهت 📻☠

آسمان صاف و شب آرام

بخت خندان و زمان رام 📻☠

خوشهء ماه فروریخته در آب

شاخه‌ها دست برآورده به مهتاب 📻☠

شب و صحرا وگل و سنگ

همه دل داده به آواز شباهنگ 📻☠

یادم آمد تو به من گفتی:

«از این عشق حذر کن 📻☠

لحظه‌ای چند بر این آب نظر کن

آب ، آیینهء عشق گذران است 📻☠

تو که امروز دلت با دگران است

باش فردا که دلت با دگران است 📻☠

[persian music on listenpersian]

تا فراموش کنی ، چندی از این شهر سفر کن» 📻☠

با تو گفتم حذر از عشق ندانم:

«حذر از عشق؟ ندانم 📻☠

سفر از پیش از تو؟ هرگز نتوانم

روز اوّل که دل من به تمنّای تو پر زد 📻☠

چون کبوتر لب بام تو نشستم

تو به من سنگ زدی، من نه رمیدم ، نه گسستم 📻☠

باز گفتم که: تو صیّادی و من آهوی دشتم

تا به دام تو در افتم ، همه جا گشتم و گشتم 📻☠

حذر از عشق ندانم

سفر از پیش تو هرگز نتوانم…» 📻☠

اشکی از شاخه فروریخت

مرغ شب ناله تلخی زد و بگریخت 📻☠

اشک در چشم تو لرزید

ماه بر عشق تو خندید 📻☠

یادم آید که دگر از تو جوابی نشنیدم

پای در دامن اندوه کشیدم 📻☠

نه گسستم نه رمیدم

رفت در ظلمت شب آن شب و شب‌های دگر هم 📻☠

نه گرفتی دگر از آن عاشق آزرده خبر هم

نه کنی دیگر از آن کوچه گذر هم 📻☠

بی تو امّا به چه حالی من از آن کوچه گذشتم

ЩѕШШґ ШўЩЩШЫЊЩ ЩЩЫЊЩ ЩЩЂШІЫЊЪ

شما هم نظری ارسال کنید

نظر ها بسته شده اند